شنبه ٠٢ بهمن ١٤٠٠
صفحه اصلی
تماس با ما
sitemap
»
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
از کدام قسمت سایت رضایت بیشتری دارید؟

فرمها
قوانین و مقررات
فرآیندها

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
صفحه اصلی > معرفی > مدیریت مالی 

رضا معتمدی مقدم

رضا معتمدی مقدم 

 شرح وظايف  مدیرمالی:

1- مشاركت در تصميم گيري‌هاي مربوط به حل مشكلات و تعيين خط مشي دانشگاه از بعد مالي .

2-  نظارت بر اجراي صحيح كليه مقررات، دستورالعمل‌ها و روش‌هاي مصوب مالي و معاملاتي .

3- بررسي و تاييد نهايي پرداخت‌هاي دانشگاه با توجه به مجوزهاي مالي .

4- نظارت بر وضعيت نقدينگي و مشاركت درتصميم‌گيري براي تامين منابع مالي مورد نياز و چگونگي استفاده از منابع مالي موجود .

5- ايجاد، حذف يا تغيير در حساب‌هاي مالي به منظور اجراي هرچه مطلوب‌تر حسابداري تعهدي در ستاد و واحدهاي تابعه.

6- برنامه‌ريزي به منظور انطباق نظام‌هاي مالي و هزينه‌يابي با اقدامات جاري با توجه به لزوم محاسبه قيمت تمام شده فعاليت‌ها.

7-  شركت در جلسات كميته بودجه و همكاري لازم با مديريت بودجه به منظور تهيه بودجه ساليانه دانشگاه و تاييد موارد مرتبط .

8- برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري مقتضي در خصوص مغايرت عملكرد با بودجه ستاد و واحدهاي تابعه .

9-  برنامه‌ريزي به جهت اجراي مصوبات هيات امناء درخصوص مسائل مالي و نظارت بر اجراي آن .

10-  تهيه و تدوين بخش نامه هاي تخصصي مالي و نظارت بر اجراي آن پس از تاييد رئيس موسسه ويا مقام مجاز از طرف ايشان و مشاركت در تهيه برنامه‌هاي سرمايه‌اي .

11- بررسي و تاييد نهايي محاسبات مربوط به قيمت تمام شده خدمات و همچنين تهيه و ارائه گزارشات مديريتي مورد نياز دانشگاه .

12-  تنظيم و تاييد نهايي صورت‌هاي مالي ستاد و واحدهاي تابعه به تفكيك و تجميعي و تلفيقي .

13-  اعمال نظارت مالي بر ثبت، نگهداري و كنترل موجودي كالا و دارايي‌هاي .

14-  برنامه ريزي جهت بستن حساب‌ها در پايان سال مالي و تهيه گزارش‌هاي مالي مورد نياز جهت ارائه به مراجع ذيربط.

15-  نظارت عالي برثبت به موقع دفاتر رسمي و نظارت بر نگهداري اوراق و اسناد مرتبط با سرمايه‌گذاري‌ها،سهام، اسنادبهادار،اسناد تضميني و نظايرآن.

16-  هماهنگي امورمالي با ساير واحدهاي دانشگاه از نظر مسائل مالي .

17-  اتخاذ ترتيبات لازم به منظور هماهنگي با بازرس، حسابرسان و ساير مراجع ذيصلاح .

18- تعيين خط مشي و رويه‌ها به منظور رفع مغايرات با اشخاص و موسسات طرف حساب .

19-  تصميم‌گيري در خصوص تامين نيروي انساني در واحدهاي تحت نظارت .

20-  هماهنگ نمودن عمليات واحدهاي تحت نظارت و تصميم‌گيري در خصوص نحوه تقسيم كار بين كاركنان تحت نظارت.

21-  تنظيم برنامه آموزش جهت كاركنان امور مالي دانشگاه، به نحوي كه كليه كاركنان در جريان امور همكاران خود قرار گرفته و در موارد لزوم جايگزيني كاركنان به سهولت امكان پذير گردد .

22-  برنامه‌ريزي به منظور شمارش موجودي انبارها در پايان سال .

23-  برنامه‌ريزي به منظور انجام امور مربوط به اصلاح حساب‌هاي سنوات قبل در مواقع مورد نياز .

24-  درخواست وجوه و كمكهاي مالي  از خزانه معين استان به منظور ايجاد گردش مالي .

25- ارائه پيشنهاد به معاونت پشتيباني در خصوص تامين نيروي انساني مورد نياز مديريت امورمالي .

26- انجام ساير وظايف محوله ازجانب رئيس موسسه ويا مقام مجاز ازطرف ايشان كه با توجه به نوع وظايف،انجام آن توسط شخص ديگر

 

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
 
 
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
 بازدید این صفحه : 1434
 بازدید امروز : 73
 کل بازدید : 185154
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2
 زمان بازدید : 1/1719